מתעניינ.ת בשנת שירות?

ב19.3 נפגש י"בניקים וי"בניקיות מכל הארץ כדי להתכונן יחד לצעדת האקלים. 
במפגש נקבל כלים להובלת מחאה, נלמד על המצב האקלימי ונחליט ביחד לאן אנחנו רוצים להוביל את בתי ספר שלנו לקראת מצעד האקלים ואחריו.
במפגש כל אחד מכם יקבל ערכת פעילות שתעזור לכם להוציא למצעד כמה שיותר ילדים מבית הספר שלכם!